Våra produkter

Först och främst använder vi blåmusslor som bas för våra produkter. Musslor förbättrar kustvattenkvaliteten. Musslorna processar naturligt förekommande fytoplankton som använder kväve och fosfor för sin tillväxt. En stor del av dessa näringsämnen i kustvatten har sitt ursprung i jordbruk och andra mänskliga verksamheter, vilket orsakar övergödning. När vi skördar musslor återvinns näringsämnen tillbaka till land. Och Musselfeed skapar tre kvaliteter av vår produkt:

Feed

 • Musselmjöl av fin kvalité
 • Används som proteinkälla för djur
 • Väl beprövat för höns, och bevisat fina ägg.
 • Låg nivå av skalrester
 • Säljs i batcher om 100kg

Food

 • Musselpulver av hög kvalité
 • Livsmedelgodkänt
 • Inga skalrester som knastrar
 • Används för som proteinkälla i mat tex burgare, korvar, powerbars mm
 • Säljs i batcher om 10kg

Taste

 • Musselpulver av högsta kvalité
 • Varsamt utvunnet
 • Används som smaksättning i matlagning
 • Rik på ”Umami”
 • Sälj i gram

Musselskal

Vid utvinning av musselmjöl och pulver är en sidoprodukt krossade blåmusselskal. Dessa skal är kalkrika och används idag som motmedel mot försurad mark. Det finns även kunder som använder musselskal som markfyllnad eller som dekoration i trädgårdar. Kontakta oss om du har behov av musselskal.