Det hållbara valet

Vi är stolta över att presentera denna sida om det naturliga kretsloppet som uppstår kring blåmusslan om man använder dess fulla potential. Här samlar vi alla miljömässiga och hälsofördelarna med att använda blåmusslan.

Snabb jämförelse på klimatpåverkan

  • 10 gånger lägre miljöpåverkan än vete
  • 30 gånger lägre miljöpåverkan än fläskkött
  • 160 gånger lägre miljöpåverkan än svensk biff

För föda till djur kan musselmjölet helt ersätta eller minska behovet av icke hållbara råvaror så som fiskmjöl och sojamjöl.

Faktavideo

Musslor är miljöns vän

Musslor förbättrar kustvattenkvaliteten. Musslorna betar naturligt förekommande fytoplankton som använder kväve och fosfor för sin tillväxt. En stor del av dessa näringsämnen i kustvatten har sitt ursprung i jordbruk och andra mänskliga verksamheter, vilket orsakar övergödning. När musslor skördas återvinns näringsämnen tillbaka till land. Det blir ett naturligt kretslopp.

Hur kan vi dra fördelar av musselmjölet och pulvret

Blåmusselmjöl och pulver används som ingrediens i livsmedel och foder. Pulvret vi erbjuder är proteinrikt och en fullfettprodukt med hög kvalitet. Det är en utmärkt komponent för livsmedel eller foderprodukter. Den har ett högt innehåll av essentiella aminosyror samt nyttiga fetter såsom Omega-3 och Omega-6.

Musslor som används i Musselfeeds musselmjöl är klimatsmarta och kommer från MSC-certifierade ekologiska musselfarmar.

Genom att ersätta andra proteinkällor som rött kött med vår musselprodukt får slutprodukten 30-160 gånger lägre klimatpåverkan.

För foderprodukter minskar behovet av ohållbara källor som fisk- och sojamjöl. Detta innebär att fodret kan vara helt ekologiskt.

Mycket forskning har gjorts under åren och mycket tester har gjorts på höns och ägg. Slutsatserna är entydiga. Musselmjölet i deras mat ger bättre ägg, gulare gula och bättre befjädring på hönsen.

Forskning på djupet

Doctoral Thesis SLU – Mussel Meal in Poultry Diets – with Focus on Organic Production Lotta Jönsson Link to the Thesis

Lantbruk och musselodling i samverkan – en miljöåtgärd i tiden Odd Lindahl Kungl. Vetenskapsakademien och Hushållningssällskapet Väst Presentation